Imprint


AISWEI BV
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
Holland
info@solplanet.net

Registreringsmyndighed
Handelskammerets registreringsnummer: 75780291
registreringsnummer: 000043633056
Momsnummer: NL860394517B01
 
Alle oplysninger på AISWEI-webstederne er ophavsretligt beskyttet. Der skal indhentes udtrykkelig skriftlig tilladelse til at kopiere eller behandle, ændre og/eller videresende materialet mod betaling fra AISWEI på forhånd. De angivne oplysninger er kun beregnet til din personlige brug og inkluderer ikke bindende garantier. De kan ændres uden varsel både teknisk og kommercielt (inkl. priser). Vi afgiver først bindende tilsagn ved modtagelse af konkrete henvendelser. På grund af disse uforpligtende vilkår fraskrives ethvert ansvar for oplysningernes rigtighed.
 
Ansvarsmeddelelse
På AISWEI-webstederne finder du også links til andre websteder, hvoraf en del ikke drives af AISWEI, men derimod af tredjeparter. Disse links giver kun yderligere oplysninger. AISWEI er ikke ansvarlig for indholdet af disse websteder og kan ikke holdes ansvarlig for dem. Disse eksterne websteder kan også være ophavsretligt beskyttet materiale. Brug af AISWEI-websiderne er dit eget ansvar. AISWEI BV hæfter ikke for skader som følge af brugen af disse websteder, herunder især fabriksafbrydelse, tabt fortjeneste, tab af information og data eller følgeskader som følge af mangler, medmindre AISWEI BV skal holdes ansvarlig i henhold til produktansvarsloven eller i tilfælde af forsæt, grov uagtsomhed, mangel på garanterede egenskaber eller som følge af krænkelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser. Erstatning som følge af krænkelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er dog begrænset til forudsigelige skader, der er typiske for kontraktens art, såfremt der ikke er tale om forsæt eller grov uagtsomhed.
 
Copyright © 2020 AISWEI BV